فیزیک پیش دانشگاهی ویژه رشته ریاضی

حجم فایل : 680.3 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 29
بنام خدا فیزیک پیش دانشگاهی(ویژه رشته ریاضی)
مبحث : حرکت پرتابی حرکت پرتابی :
هرگاه گلوله ای را با سرعت و زاویه نسبت به افق پرتاب کنیم ، حرکت پرتابی داریم. نکته مهم در حرکت پرتابی این است که دو نوع حرکت در جهت محور و داریم. در جهت محور ها ، حرکت یکنواخت داریم . یعنی مولفه های افقی سرعت ثابت می ماند و در جهت محور ها حرکت شتابدار ثابت است . یعنی همان پرتاب در راستای قائم را داریم . در راستای در راستای اوج برد نکات :
1) حداقل سرعت در ارتفاع اوج می باشد . و
2)اگر با یک سرعت اولیه ثابت بخواهیم حداکثر برد را داشته باشیم ، ‌باید .
3) برای سرعت اولیه ثابت ، زوایای پرتاب متمم‌ ، برد یکسان دارند .

تست پرتابه‌ای در شرایط خلاء تحت زاویه‌ی نسبت به افق به سمت بالا پرتاب می‌شود. بردارهای شتاب و سرعت این پرتابه نسبت به هم چه وضعی دارند؟
1) در تمام نقاط مسیر با هم زاویه می‌سازند.
2) در تمام مسیر بر هم عمودند.
3) در یک نقطه از مسیر بر هم عمودند.
4) در یک نقطه از مسیر بر هم منطبق‌اند.

تست از بالای برجی به ارتفاع گلوله‌ای در راستای افقی به سرعت پرتاب می‌شود. این گلوله در فاصله‌ی چند متری از برج با زمین برخورد می‌کند؟
1) 12 2) 24 3) 16 4) 32 توجه شود چون گلوله بطور افقی پرتاب شده است ، مولفه سرعت اولیه در راستای قائم ،‌ صفر می باشد پس زمان سقوط 3 ثانیه می شود.
حل
تست از بالای برجی گلوله‌ای در شرایط خلاء با سرعت اولیه در راستای افقی پرتاب می‌شود.
اگر فرض شود ، پس از چند ثانیه بزرگی سرعت گلوله به می‌رسد؟

1)5 2)2 3)1 4)3
حل
تست از لبه‌ی یک بلندی به ارتفاع پرتابه‌ای با سرعت افقی پرتاب می‌شود و پس از 5 ثانیه به زمین می‌رسد. اگر سرعت پرتابه دو برابر شود، چند ثانیه طول می‌کشد تا پرتابه به زمین برسد؟
1) 2/5 2) 5 3) 3 4) 10
حل
تست سرعت اولیه‌ی گلوله‌ای که در شرایط خلاء از سطح زمین پرتاب می‌شود و سرعت آن در نقطه اوج است. ارتفاع اوج چند متر است؟

1) 20 2) 30 3) 40 4) 50

حل
تست گلوله‌ای با سرعت اولیه‌ی در راستایی که با سطح افقی زاویه‌ی می‌سازد، پرتاب می‌شود. اگر مقاومت هوا ناچیز باشد، در لحظه‌ای که ارتفاع گلوله از سطح افقی پرتاب است، سرعت گلوله چند است؟
1) 2) 7/5 3) 4) 10
حل از روی قانون پایستگی انرژی مکانیکی می‌توان رابطه زیر را ثابت نمود:

توجه شود که جابجایی می‌باشد که دارای علامت مثبت یا منفی می‌باشد.
ت...